Collecte

Bedrag

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Uw collectebijdrage komt volledig ten goede aan Noorderkerkgemeente Amsterdam. Hiervan bekostigen we het door u aangegeven projectdoel. Wilt u voor een specifiek doel doneren neem dan contact op met de scriba.

Hoe zit het met de privacy?

De website secure.noorderkerk.nl bevat geen cookies.

Eenmalige donaties
De gegevens die je invult worden tijdelijk opgeslagen voor administratieve doeleinden en periodiek verwijderd.

Periodieke donaties
De gegevens die je specifiek invult om te doneren worden opgeslagen om voor de periode die jij hebt geselecteerd (per maand/kwartaal/jaar) de afschrijving te verzorgen. Wanneer jij te kennen geeft je donatie te willen stoppen worden deze gegevens verwijderd.

De privacy verklaring van de Protestantse Kerk waar de Noorderkerk onder valt tref je hier: https://www.protestantsamsterdam.nl/privacyverklaring/

Hoe kan ik geven via Kerkbalans?

In de eerste kwartaal van het kalenderjaar vindt de actie Kerkbalans plaats, waarin we leden van onze gemeente vragen om een financiële bijdrage. Alle bij de Noorderkerk ingeschreven leden krijgen van de Protestantse Kerk Amsterdam hierover een brief met nadere informatie. Als u geen brief heeft ontvangt, mail dan Michiel Dumont (scriba@noorderkerk.nl). 

Bijdragen

Kerkbalans

In het eerste kwartaal van het kalenderjaar vindt de actie Kerkbalans plaats, waarin we leden van onze gemeente vragen om een financiële bijdrage. Alle bij de Noorderkerk ingeschreven leden krijgen van de Protestantse Kerk Amsterdam hierover een brief met nadere informatie. Als u geen brief heeft ontvangen, mail dan Michiel Dumont (scriba@noorderkerk.nl).

Mocht u geen lid zijn en willen bijdrage aan onze kerkbalans, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnr NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans Noorderkerk’.

Noorderkerk

U kunt uw gift ook direct aan ons overmaken op NL24RABO0333902238 ten name van: de Noorderkerk.

De Noorderkerk heeft als onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam de ANBI-status (zie hieronder). Uw gift is derhalve aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u uw gift voor vijf jaar als vaste  periodieke schenking willen aanmerken en mogelijke extra belastingvoordeel genieten, neem dan contact op met de scriba, Michiel Dumont (scriba@noorderkerk.nl).

Diaconie

U kunt uw gift ook doneren aan de Diaconie via bovenstaand formulier. U kunt aangeven of het een eenmalige of periodieke gift is. Ook kunt u het doel (‘project’) aangeven van uw (collecte)gift, zijnde een wekelijkse collectedoel, een vrije gift, een diaconale bestemming of voor Huis voor de Ziel. Uw donatie wordt via iDeal direct geboekt op rekening van de Noorderkerk. Als u zelf geld wilt overmaken aan de diaconie, kan dat op rekening NL86INGB 0000 739455 tnv. Wijkraad van Diakenen van de Noorderkerkgemeente te Amsterdam.

ANBI status

Onze RSIN-gegevens

Giften aan Noorderkerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat; de wijkkerken, zoals de Noorderkerk, die bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen hebben geen eigen RSIN-nummer.

 
*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.