Doneren

Doneren

Naam

E-mailadres*

Bedrag €*Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn donatie?

Jouw donatie komt ten goede aan Noorderkerk Gemeente Amsterdam. De internetuitzendingen, activiteiten, zondagse diensten, en meer worden hiermee mogelijk gemaakt. Wil je voor een specifiek doel doneren neem dan contact op via scriba@noorderkerk.org.

Hoe kan ik mijn periodieke donatie stoppen?

Door een e-mail te sturen naar scriba@noorderkerk.org. Hierin geef je aan dat je je donatie wilt stopzetten. Net afgeschreven bedragen kun je altijd storneren.

Hoe is het beloningsbeleid?

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Hoe zit het met de privacy?

De website secure.noorderkerk.nl bevat geen cookies.

Eenmalige donaties
De gegevens die je invult worden tijdelijk opgeslagen voor administratieve doeleinden en periodiek verwijderd.

Periodieke donaties
De gegevens die je specifiek invult om te doneren worden opgeslagen om voor de periode die jij hebt geselecteerd (per maand/kwartaal/jaar) de afschrijving te verzorgen. Wanneer jij te kennen geeft je donatie te willen stoppen worden deze gegevens verwijderd.

De privacy verklaring van de Protestantse Kerk waar de Noorderkerk onder valt tref je hier: https://www.protestantsamsterdam.nl/privacyverklaring/

Bijdragen

Overmaken

U kunt uw gift ook direct aan ons overmaken op NL24RABO0333902238 ten name van: de Noorderkerk.

Uw gift is aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting.

Kerkbalans

Alle bij de Noorderkerk ingeschreven leden hebben van de Protestantse Kerk Amsterdam een brief gekregen met informatie over wijze van bijdragen. Als u geen brief heeft ontvangen, mail dan de scriba (scriba@noorderkerk.org). U kunt uw bijdrage via internet of schriftelijk met het serviceformulier doorgeven.

ANBI status

Onze RSIN-gegevens

Giften aan Noorderkerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat; de wijkkerken, zoals de Noorderkerk, die bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen hebben geen eigen RSIN-nummer.